Diller

Üst Menu

User menu

Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi yayımlandı.

YÖKAK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen dış değerlendirme deneyimleri, kurumsal değerlendirme ölçütlerinde lisansüstü eğitime özgü boyutların içselleştirilmesi ihtiyacını göstermiştir. Bu kapsamda geliştirilen “Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Rehberi”nin amacı, ölçütlerin lisansüstü düzeyde içselleştirilmesi ve lisansüstü eğitimde iç kalite güvencesi sistemlerinin yapılandırılmasına rehberlik etmektir.

 Pilot bir yaklaşımla sağlık bilimleri alanına yönelik geliştirilen rehberin, en kısa sürede diğer alanlara da yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Lisansüstü Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kalite Güvencesi Ölçütleri Rehberi, Ülkemizdeki sağlık bilimleri enstitülerinin yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrencileri, YÖKAK dış değerlendirici havuzunda sağlık bilimleri alanını temsil eden akademisyenler, kalite güvencesi uzmanları ve ar-ge uzmanlarının yer aldığı kapsamlı bir paydaş katılımı ile geliştirilmiş, gerçekleştirilen çok sayıda odak grup değerlendirme toplantısı ile olgunlaştırılmıştır.

 Kalite güvencesi süreçlerinin geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı ile birlikte kullanılması önerilen bu rehberin lisansüstü sağlık bilimleri eğitiminde kalite güncesi çalışmalarına katkı sunmasını dileriz. 

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Türkçe