Diller

Üst Menu

User menu

YÖKAK Kurumsal İç Değerlendirme Rehberi 2.1 yayınlandı.

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, 
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı/Kurumsal Akreditasyon Programı/İzleme Programı 
süreçlerinde esas alınmak üzere kurum tarafından her yıl hazırlanır. 

Rehbere ulaşmak için tıklayınız

Türkçe