Diller

Üst Menu

User menu

Süreç Yönetimi

Fırat Üniversitesi (FÜ) stratejik yönetim kapsamında belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yaklaşımları süreçleri yoluyla gerçekleştirmek üzere Stratejik Yönetim Modeli ile bütünleşik süreç yönetimini uygulamaktadır. Bu amaçla YÖKAK' ın ölçütlerini merkeze alarak 5 ana süreç altında tanımlamıştır.

  1. Kalite Güvence Sistemi Ana Süreci
  2. Eğitim ve Öğretim Ana Süreci
  3. Araştırma ve Geliştirme Ana Süreci 
  4. Toplumsal Katkı Ana Süreci
  5. Yönetim Sistemi Ana Süreci

FÜ, stratejik yönetim modelini temel alarak üniversite yönetimini bu süreçler bazında yürütmektedir.

Türkçe